Het nieuws van reminder.nl

KeesBrouwer
Inzicht door overzicht!

Reminder.nl heeft voor ons overzicht en inzicht gegeven in vele belangrijke documenten die we in ordners hadden opgeslagen.
Alles digitaal, het eenvoudig kunnen delen van documenten en het op tijd binnen krijgen van ReminderAlerts voor de verschillende verantwoordelijke ontvangers maakt de tool voor onze organisatie compleet.

Wij gebruiken reminder niet alleen voor het beheren van
onze contracten maar ook voor het....

Reminder.nl Vrachtwagens
Met dank aan onze relatie, Wesseling Logistics, is onze reclame d.m.v. afbeeldingen op twee vrachtwagens door heel het land te zien. Waarvoor wij hun zeer erkentelijk zijn.
Wilt u ook optijd herinnerd worden van al uw aflopende verplichtingen? Voorkom stilzwijgende verlengingen dankzij ReminderAlerts in uw mailbox.

Willem Vriend
Kostenbesparing door actief contractbeheer!

Wij worden door Reminder actief per email op de hoogte gehouden van aflopende contracten waardoor niet langer noodzakelijke contracten tijdig worden opgezegd. Slapende overeenkomsten worden tijdig opgezegd en contractsverlengingen vinden bewuster plaats, hetgeen kostenbesparend werkt.

Hans Oudshoorn
Een abonnement met reminder.nl bespaart en dat wil iedereen toch als ondernemer, aldus Hans Oudshoorn.
Direct inzicht in alle documenten, het gemak van het kunnen delen van documenten met daarbij de ReminderAlerts in mijn email is een absolute uitkomst voor ons bedrijf.1 2